FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

S klienty se bavíme o tom, čeho, kdy a jak by chtěli ve svém životě dosáhnout. S využitím stávajících možností a podmínek nastavíme individuální finanční plán. Společně s pečlivě nastavenými finančními produkty pomůžeme vybudovat přesně takový život, jaký jste si zvolili.

REALITNÍ SLUŽBY

Pomáháme klientům budovat, spravovat a rozšiřovat jejich movitý i nemovitý majetek. K tomu využíváme synergie mezi finančními a realitními službami. V nemovitostech vidíme zejména prostředek ke splnění vlastních cílů, přání a potřeb.

A NECHTE SI SESTAVIT SVŮJ INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ PLÁN

ČAS OBJEVIT REALITNÍ TRH?

Sledujte nás na sociálních sítích

Vázaný zástupce společnost MANTRA Consulting, s.r.o. IČO: 09905057 jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, doplňková penzijní pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte na www.brokertrust.cz/proklienty. 
Společnosti MANTRA Consulting, s.r.o. a BROKER TRUST a.s., jejich vázaní zástupci a zaměstnanci vázaných zástupců se nezabývají poskytováním rady podle § 85 zákona 257 / 2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

KONTAKTOVAT