INVESTICE A SPOŘENÍ
INVESTICE A SPOŘENÍ

JAK POMÁHÁME INVESTOVAT A SPOŘIT

Naším cílem je pomoci Vám hospodařit s finančním majetkem tak, aby inflace dlouhodobě nesnižovala jeho hodnotu a také aby sloužil k naplnění přesně těch cílů v rámci finančního plánu které jsme společně vytyčili.
Při sestavování finančního plánu je důležité vzít v potaz jak Vaši osobnost, tak i finanční možnosti a předpokládaný výhled do budoucna v rámci budování majetku. Jedině individuálním přístupem můžeme společně definovat a nastavovat jednotlivé cíle, ale především jich reálně i dosahovat.

1. Analýza stávající situace

4. Výběr nástrojů a produktů

2. Definice a stanovení cílů

5. Realizace

3. Sestavení finančního plánu

6. Servis

1. Analýza stávající situace

2. Definice a stanovení cílů

3. Sestavení finančního plánu

4. Výběr nástrojů a produktů

5. Realizace

6. Servis

ŽIVOTNÍ CÍLE

Tvorba a následné čerpání renty

Spoření pro děti

Plánovaná rekonstrukce

Předčasné splacení hypotéky

Pořízení nového vozidla

Dědictví a následná správa

Pořízení investiční nemovitosti

Cestování

A další..

Martin Čermák

 

NECHTE SI SESTAVIT INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ PLÁN

PROJDĚTE SI ČASTO KLADENÉ DOTAZY A ZBYTEK NABÍDKY:

Vázaný zástupce společnost MANTRA Consulting, s.r.o. IČO: 09905057 jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, doplňková penzijní pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte na www.brokertrust.cz/proklienty. 
Společnosti MANTRA Consulting, s.r.o. a BROKER TRUST a.s., jejich vázaní zástupci a zaměstnanci vázaných zástupců se nezabývají poskytováním rady podle § 85 zákona 257 / 2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

KONTAKTOVAT