POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ

životní pojištění

Životní pojištění by mělo být prioritou pro ty, kteří nemají vybudovaný takový majetek či finanční rezervy, které jim pomohou překonat finanční následky zdravotních komplikací. Ty mohou mnohdy mít až fatální či likvidační následky. A protože se lze na velkou část nepředvídatelných situací soukromě pojistit, řešíme s klienty i tuto oblast. Podívejte se, které všechny situace umí životní pojistka řešit:

Pokud v případě úmrtí jednoho z členů rodiny, často hlavního živitele, hrozí extrémní výpadek příjmů, doporučujeme sjednat toto pojištění.

Pokud se stanete invalidními, Vaše příjmy s největší pravděpodobností klesnou, zatímco náklady na fungování se nejspíš bohužel zvýší. Právě proto je toto připojištění jedno z nejdůležitějších.

 

Toto připojištění může závislosti na Vašich příjmech a výdajích pomoci překlenout řadu měsíců, kdy máte ze zdravotních důvodů snížený příjem.

 

 

 

Vážný úraz může zanechat trvalé následky – jak zdravotní, tak i finanční. Správné nastavení pojistky obsahuje i toto připojištění.

V případě tohoto připojištění plní pojišťovna formou denních dávek nebo procentem z pojistné částky.

 

 

 

Diagnóza závažného onemocnění je velkým strašákem a vědomí toho, že jste finančně zajištěni i pro tyto případy, dodá více síly.

 

Volíme jako doplněk pojistné ochrany. Pobyt v nemocnici je i při těžších hospitalizacích v řádech jednotek dní a plnění bývá v řádech tisíců korun.

neživotní pojištění

V rámci neživotního pojištění nejčastěji pojišťujeme movitý a nemovitý majetek a také odpovědnost vůči dalším osobám, kterou v rámci svého běžného či pracovního života máte. Rozsah, nastavení a limity, které určují kvalitu pojištění, se mezi pojišťovnami různí. Proto doporučujeme nastavení neživotních pojistek probrat se specialistou a pravidelně nastavení těchto pojistek kontrolovat a aktualizovat.

 

 

Nechte si zkontrolovat a pojistit Vaši nemovitost – ať už rodinný dům, chatu, nebo třeba provozovnu.

 

 

 

Takto lze pojistit takřka vše, co nespadá do definice nemovitosti –  vybavení domácnosti, auto, či jiný majetek.

 

Toto pojištění kryje Vaši odpovědnost vůči třetím osobám. Notoricky známé je povinné ručení nebo pojištění odpovědnosti z občanského života (tzv. blbostka).

 

Cestujete do zahraničí? Pojištění léčebných výloh, repatriace, ztráta zavazadel, odpovědnost za škody, pojištění úrazu, nebo i storno zájezdu se mohou hodit.

Nikola Kolmistrová

NECHTE SI SESTAVIT POJISTNÝ PLÁN

PROJDĚTE SI ČASTO KLADENÉ DOTAZY A ZBYTEK NABÍDKY:

Vázaný zástupce společnost MANTRA Consulting, s.r.o. IČO: 09905057 jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, doplňková penzijní pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte na www.brokertrust.cz/proklienty. 
Společnosti MANTRA Consulting, s.r.o. a BROKER TRUST a.s., jejich vázaní zástupci a zaměstnanci vázaných zástupců se nezabývají poskytováním rady podle § 85 zákona 257 / 2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

KONTAKTOVAT